+48 602 226 915
franciszekxxl@wp.pl

Instalacje gazowe wewnątrz budynków

Przed rozpoczęciem prac związanych z montażem należy dopilnować różnorakich formalności i reguł bezpieczeństwa. Na wykonanie instalacji gazowej wewnątrz budynku należy uzyskać pozwolenie, a poszczególne jej elementy muszą być wyprodukowane z materiałów wysokiej jakości, posiadających wymagane atesty bezpieczeństwa. Nieprawidłowości w jej konstrukcji mogą stwarzać zagrożenie wybuchem.

Elementy instalacji

Podstawowymi elementami systemu są rury, kształtki, łączki, urządzenia mierzące zużycie paliwa, reduktory ciśnienia oraz armatura czerpalna i regulacyjna. Przewody, kształtki i łączki często są wykonywane ze stali, miedzi lub tworzyw sztucznych (np. PP, PEX). Te ostatnie są najbardziej narażone na tzw. rozszerzalność. Pod wpływem długotrwałego oddziaływania ciepłej lub gorącej temperatury przewody z czasem ulegają wydłużeniu. Aby cała konstrukcja nie uległa zniszczeniu konieczne jest zaprojektowanie i wdrożenie tzw. kompensacji.

Instalacje gazowe wewnątrz budynków oraz ich zewnętrzne elementy wykonujemy na zlecenie Klientów z Bydgoszczy i najbliższych okolic miasta. natomiast osiągają też dużo większe rozmiary od urządzeń wiszących, dlatego wymagają zamontowania ich w specjalnie do tego przeznaczonych pomieszczeniach. Kotły wiszące najlepiej sprawdzą się w małych mieszkaniach.