+48 602 226 915
franciszekxxl@wp.pl

Montaż i wymiana kotłów gazowych

Chociaż to zdecydowanie jedna z najpopularniejszych metod ogrzewania budynków, to niestety z czasem stare kotły gazowe ulegają zużyciu i konieczna staje się modernizacja instalacji lub jej części. Nasza firma zapewnia usługi montażu i wymiany elementów ogrzewania gazowego, przeprowadzane na wysokim poziomie i z zachowaniem wszelkich standardów i wymagań bezpieczeństwa. Montaż i wymianę wykonujemy na terenie Bydgoszczy i okolic.

Montaż kotłów gazowych – wymagania

Są to jedne z tych instalacji, których warunki eksploatowania zostały dokładnie określone w rozporządzeniu wydanym przez Ministerstwo Infrastruktury. Nieprawidłowe użytkowanie kotłów gazowych, niedostosowanie do nich pomieszczenia oraz wszelkie inne uchybienia mogą bowiem stwarzać zagrożenie.

Urządzenia o dużej mocy powinny być montowane w miejscach specjalnie do tego przeznaczonych: pomieszczeniach technicznych, pomocniczych itp. Dopuszczalny jest montaż urządzenia na pierwszej lub ostatniej kondygnacji budynku, a jeśli jego moc nie przekracza 30 kW, możemy go umieścić np. w łazience. Przylegająca ściana oraz podłoga winna być wykonana z materiałów niepalnych, a drzwi do pomieszczenia powinny otwierać się na zewnątrz. Nie wolno zapomnieć też o otworze nawiewnym i kratce wentylacyjna, a samo pomieszczenie powinno mieć wysokość 2,2 m. Należy również zapewnić bezproblemowy dostęp do urządzenia – nie może być ono niczym zastawione.

Wymiana kotłów gazowych

Jak wspomniano wyżej, w przypadku ogrzewania za pomocą gazu z bezpieczeństwem nie ma żartów. Jeśli zauważyliśmy, że nasze urządzenie stało się mniej efektywne, coraz częściej wymaga mniejszych i większych napraw, a rachunki są coraz wyższe, konieczna może być jego wymiana. Jeśli chcemy stać się użytkownikami nowszego, bardziej wydajnego i bezpieczniejszego modelu, wybierzmy kocioł kondensacyjny. Te modele mają zamkniętą komorę spalania, co zwiększa bezpieczeństwo użytkowania w przypadku niedrożności, a zastosowane w nim rozwiązania jako dodatkowe źródło ciepła wykorzystują parę wodną. Zamknięcie komory uniemożliwia powstałym spalinom wydostanie się do pomieszczenia. Zawarta w nich para wodna może dzięki temu ulec skropleniu i zostać wykorzystana do ogrzewania, zwiększając dzięki temu wydajność urządzenia. Kotły kondensacyjne są obecnie wybierane przez dużo liczniejsze grono klientów, niż urządzenia tradycyjne, również ze względu na to, że pozwalają na duże oszczędności, jeśli chodzi o wysokość rachunków.

Możliwe utrudnienia podczas wymiany

Jeśli jednak decydujemy się na wymianę kotła gazowego z otwartą komorą spalania na ten z zamkniętą, musimy liczyć się z koniecznością wymiany lub przebudowy również pozostałych elementów instalacji. Modele kondensacyjne w przeciwieństwie do tradycyjnych, pobierają powietrze z zewnątrz, a nie z pomieszczenia, w którym są umieszczone. Konieczne może być zatem zamontowanie nowej rury, która będzie odprowadzać spaliny. W zależności od typu urządzenia wymagany może być również montaż pompy, zasobnika na wodę i pozostałego oprzętu, a nawet remont całego pomieszczenia. Przed rozpoczęciem prac ich zakres koniecznie musi być więc skonsultowany ze specjalistą.